Mina produkter

Vänligen logga in för att beställa och/eller generera produktblad...

Ingen inloggning? Skicka en förfrågan om inloggning Här.

Tjeders miljö- och arbetsmiljöpolicy

Miljö

Tjeders Industri AB:s sätt att leda och bedriva verksamheten ska ligga i framkant samt leda till mätbara förbättringar av vår produktions och våra produkters miljöpåverkan. Vårt sätt att arbeta säkerställer att vi:

 • Arbetar förebyggande och strävar efter ständig förbättring.
 • Följer de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.
 • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.
 • I vår verksamhet ska vi minska användningen av farliga ämnen och förebygga föroreningar.
 • Arbetar för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 • Ser till att all personal har goda kunskaper gällande miljöfrågor i allmänhet och företagets miljöpåverkan i synnerhet.
 • Visar öppenhet genom att informera om företagets miljöarbete samt är lyhörda för förändringar i såväl lagstiftning som på marknaden.

Arbetsmiljö

 • Arbetsplatsen ska upplevas som säker och trivsam.
 • Friskvård och ett aktivt förebyggande arbete inom den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön är naturligt och viktigt för verksamheten.
 • Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. 
 • Var och en har ett eget ansvar för sin säkerhet.
Bild

Kundservice

Välkommen att kontakta oss för frågor och order.

Teknisk support
Telefon: +46 10 494 99 40
service@tjeders.se

Order
Telefon: +46 10 494 99 10
order@tjeders.se


Ett ansvarstagande kreativt team

Ansvarig utgivare: Marie Svensson, VD

Kundservice & kontakt

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Besöksadress: Landsvägsgatan 3
642 60 Malmköping
Telefon: +46 10 494 99 00

Dataskyddspolicy

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar på tjeders.se

Beställning

Skicka din beställning till: order@tjeders.se


Har du en förfågan om våra system och hur de fungerar i er verksamhet.
Skicka en förfrågan till: order@tjeders.se