Trygghet är en mänsklig rättighet

Att känna trygghet i vardagen är en grundläggande rättighet, oavsett om du bor hemma eller på ett boende, befinner dig på ett sjukhus eller är på jobbet.

Tjeders strävan är att vara den medmänskliga länken mellan de som erbjuder och de som behöver omsorg.

Vårt arbete känns igen på vår yrkesskicklighet, stolthet, innovationsförmåga, kreativa samarbeten och miljömedvetenhet. Du hittar oss över hela Sverige, men våra rötter finns i Malmköping i hjärtat av Sörmland.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om Tjeders och vad vi kan tillföra er!

Tjeders

Aktuellt

Registrera för nyhetsbrev och produktinformation

Önskar du ta emot information av oss. Här kan du registrera dig för att ta emot löpande uppdateringar från oss. 

Registrera dig för nyhetsbrev

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök