Bråk & Överfallslarm

För hotfulla situationer eller där du snabbt behöver kalla på hjälp

Bråk- & överfallslarm för arbetsplatser där hotfulla situationer kan förekomma eller där personal har behov att snabbt påkalla på hjälp. Exempelvis socialkontor, vård och omsorgsavdelningar, industri, lager, kontor och handel. Anpassat system för att direkt påkalla uppmärksamhet. Larm aktiveras via fasta och/eller trådlösa knappar. Larm går till korridoren utanför rummet, till personal i inom fastigheten, reception eller larmscentral.

Säkerhet för individens

Anpassningsbara funktioner kan också kombineras efter verksamhetens och varje individs behov. Möjlighet att kombinera trådlösa larm och/eller väggmonterade. Möjlighet finns även att placera dolda larmknappar under bord.

Funktion för ”tyst larm” som aktiveras och visas för kollegor eller larmcentral utan att det indikeras på den larmande platsen för att undvika att situationen esklarerar.

Tydlig larmpresentation

Larm presenteras tydligt på displayer, via trådlösa handenheter eller hos larmcentral. Aktivering av larm sker tyst i larmande rum för att inte påkalla uppmärksamhet att larm skickats.

Anpassningsbar funktion

Funktion för enbart bråk- & överfallslarm eller kombinerat med typer andra larm och informationshändelser. Koppla ihop med ringsignal, kösystem, assistans, hjälplarm eller anslut fastighetsteknisk och verksamhetsutrustning efter behov.

Mer information

Önskar du mer information eller vill ha ett förutsättningslöst möte, kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök