Entrésignal

Entrésignal

Entrésignal och upptaget-vänta som kan användas överallt där behov finns att påkalla uppmärksamhet vid entréer, visa sig själv eller rummet som upptaget. Exempel på användningsområden är kontor, vårdrum, besöksrum,konferensrum- /anläggningar, inspelningsstudio.

Funktionen ger service åt både den som söks så att telefonsamtal och sammanträden inte blir avbrutna i onödan. Samt åt besökaren som snabbt får besked om huruvida personen eller rummet är anträffbar eller upptagen.

Så här fungerar det

Upptaget/vänta /stig in (UVS)

Välj ”INNE”, ”UPPTAGEN”, ”VÄNTA”, ”STIG IN” eller ”F1” (extrafunktion) på manöverapparaten (för bord) i rummet. Informationen visas på indikeringstablån utanför dörren.

Upptaget (U)

Välj ”UPPTAGEN” på manöverapparaten (bord/vägg). Informationen visas på indikeringsstablån utanför rummet.

Entrésignal

Fungerar som en ringklocka, men där du även får kontroll på inpasserande.

Om du önskar kan du välja att använda knappen “F1”, på manöverapparaten (för bord) för en extra funktion, t ex:

  • Dörröppning
  • Bråklarm
  • Annan funktion

Entrésignalen kan vidarekopplas till en indikeringstablå för att få en komplett övervakning i t ex receptionen.

Sammankoppling

Lösningen kan kopplas ihop med kallelsesignal, trygghetslarm eller andra typer av system. Stöd att nyttja funktionen direkt i kallelsesignalsystem.

Tydligt för besökaren

Besökaren får direkt en uppfattning om personen eller rummet är upptagen.

Enkel installation

Väldigt enkel installation anpassade för apparatdosa enligt Svensk standard.

Mer information

Önskar du mer information eller vill ha ett förutsättningslöst möte, kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök