Kallelsesignal

Respond™ Kallelsesignal

Respond™ Kallelsesignalsystem är anpassat för att underlätta personalens arbete i sjukhus, vårdcentraler, socialkontor och psykiatri. Patienten påkallar snabbt och enkelt på uppmärksamhet genom fasta eller trådlösa knappar. Med tydlig larmpresentation och enkelt handhavande får personalen mer tid med patienten.

Lugn miljö

Ljudnivån och tempot inom vård är högt och påverkar både personalens arbete och patientens möjlighet till rehabilitering och återhämtning. Anpassade mjuka ljud bidrar en harmonisk vårdmiljö för personal och patienter.

Genom att presentera händelser på rätt ställe efter verksamhetens behov får personalen en effektiv hantering av åtgärder som underlättar vardagen.

Händelser hanteras av personal i realtid med funktioner som underlättar kommunikation mellan personal ger stöd mellan arbetstid vid tider med högre vårdtyngd.

Tydlig larmpresentation

Larm i klartext med tydlighet så personal enkelt kan bedöma information för att snabbt kunna prioritera åtgärder.

Intiutivt & användarvänligt

Framtaget för vårdpersonal med enkel hantering av händelser som ökar personalens tid med patienten.

Flexibelt & skalbart

Modulbaserad funktion som integrerar kallelse, bråk- & överfallslarm och entrésignal. Möjlighet att koppla samman med överordnat system och utöka funktionalitet efter behov.

Mer information

Önskar du mer information eller vill ha ett förutsättningslöst möte, kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök