Säkerhet

Säker arbetsplats

Alla människor har rätt att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats oavsett vad man arbetar med. Det är en grundförutsättning för att kunna fokusera fullt ut på sitt arbete. En av tio riskerar att hamna i otrygga situationer varje vecka (Arbetsmiljöverket, 2017 Rapport 2018:2). För en del innebär det att vara sjukskriven på grund av den fysiska eller psykiska belastningen.

Alla arbetsplatser har olika förutsättningar, vilket kräver möjlighet att kunna anpassa för de fysiska och operativa krav som finns.

Våra lösningar bidrar till att snabbt påkalla på hjälp och skapa en trygg arbetsdag för individen. Möjlighet att anpassa funktionalitet efter verksamhetens behov med bråk- & överfallslarm, assistans eller nödlarm.

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök