Tjeders Life

​Fördelar

  • Modern och skalbar tjänst efter behov med ett användarvänligt handhavande
  • Snabb och säker fjärruppdatering
  • Proaktiv fjärrövervakning 24/7/365
  • Integrationsplattform med öppna gränssnitt för inkoppling av andra leverantörers välfärdstjänster​

Funktioner

  • Teknisk konfiguration och kontroll.
  • Enkel administration av funktioner, tjänster och användare.
  • Analys och uppföljning
  • Hantering av larm i smartphone
  • Kommunikation via GSM, WiFi, VoIP, SIP, Dect, IP-Dect

​Den smarta plattformen

Tjeders Life är en smart, innovativ och skalbar tjänsteplattform från det lilla till det stora. Oavsett om det är ett gruppboende, RWC-larm eller sjukhus, äldreboenden och offentliga platser.

Plattformen kopplar samman olika typer av välfärdskomponenter och tjänster för att öka kvalité och effektivitet inom vård och omsorgsverksamheten. Alla funktioner finns i samma verktyg vilket gör det smart, enkelt och tryggt att bygga på tjänsten utefter verksamheten och individens behov.

Den smarta plattformen är designad att växa med verksamheten genom att ständigt erbjuda ett brett tjänsteutbud i form av moduler. Life innehåller en portal framtagen och anpassad för alla roller inom hela verksamheten. Med en säker och krypterad kommunikation via lokal server eller molntjänst, får du åtkomst till relevant information i rätt tid.

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök