Trygghetslarm

Perfekt Trygghetslarm

Trygghetslarm som ger ett förändrat arbetssätt för omsorgspersonal att hantera sitt arbete på särskilda boenden, ordinära boenden eller gruppboenden.

Den boende kan enkelt aktivera larm vid behov av hjälp och anpassade tillbehör och tekniska hjälpmedel används för individanpassade behov. Administration sker centralt i Tjeders Life på samma gång som lokal driftsäkerhet av larmen säkerställs.

produkt_larmknapprfid

Smart vardag

Varje dag är unik för personal inom omsorg med varierande utmaningar och stort ansvar. Användarvänlighet och trygghet är helt avgörande för både användarna och personal i verksamheten.

Genom att koppla samman olika tillbehör och tjänster för presentation av händelser och uppföljning av åtgärder i samma handenhet så får personalen ett effektivt verktyg för att underlätta sin vardag.

Händelser hanteras av personal i realtid med funktioner som underlättar kommunikation mellan personal och ger stöd mellan arbetsteam vid tider med högre arbetsbelastning.

Individanpassad trygghet

Varje människa är unik. Med individanpassade tillbehör kan trygghet uppnås för varje individ samtidigt som personalens arbete underlättas.

Mobilt arbetssätt

Den smarta larmhanteringen med person- och rollbaserad funktion som säkerställer att rätt händelser skickas till rätt person i rätt tid för att öka personalens tid med varje individ.

Flexibelt

Modulbaserad funktion som integrerar bl.a. trygghetslarm, nödlarm, personlarm, telefoni, säkerhetssystem och fastighetstekniska system. Möjlighet att koppla samman med överordnat system och utöka funktionalitet efter behov.

Mer information

Önskar du mer information eller vill ha ett förutsättningslöst möte, kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök