Vård

Hälsofrämjande teknik

Svensk sjukvård håller hög klass i internationella jämförelser (SKL, 2018), men står samtidigt inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och längre livslängd. Den modern sjukvården är i ständig rörelse där sjukvårdspersonal dygnets alla timmar möter nya utmaningar i högt tempo, varierande arbetsuppgifter och med ansvar för andra människor

Genom att förenkla personalens arbete kan vårdpersonalen finnas tillhands där de behövs som mest för att ge patienten en professionell behandling och bättre återhämtning

Våra lösningar bidrar till att underlätta personalens dagliga arbete och skapa en harmonisk omgivning för att uppnå en vårdmiljö som är hälsofrämjande både för personal och patient. Möjligheten att anpassa funktionalitet efter verksamhetens arbetssätt och behov minskar både stress och onödiga steg.
 

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök