Kvalité & Hållbarhet

Ansvar i det samhälle vi verkar i

Hållbarhet är en del av Tjeders affärsstrategi och en förutsättning för hela vår verksamhet. Vår ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, partners, anställda och samhället vi verkar i. I balans med sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Med över 75 års erfarenhet att hjälpa våra kunder med innovativa tekniska lösningar förstår vi att långsiktighet och hållbart företagande är en grundpelare för en positiv samhällsutveckling.

Vår ägarstruktur, personalägande via stiftelse, borgar för att vi kan arbeta långsiktigt med vår strategi, med hållbarhet i fokus i resan mot en tryggare vardag och en positiv samhällsutveckling.

Det är ingen slump att våra kärnvärden; kvalité – innovation – medmänsklighet, har fått varsin färg med inspiration från naturen och som går hand i hand med vår hållbarhetsstrategi. Grönt för skogen som representerar Kvalité, Gult för solen som är en förutsättning för människans existens och symboliserar medmänsklighet, Blått för havet och dess rörelser representerar innovation. Allt som allt mynnar det ut våra värdeord och Tjeders gröna färg som ska genomsyra hela vår verksamhet.

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök