Värderingar

Vision

Vara den medmänskliga länken mellan de som erbjuder och behöver trygghet. Genom ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling ska Tjeders vara det självklara valet.

Affärsidé

Tjeders säljer innovativa och säkra larm- och kommunikationslösningar till medvetna kunder inom offentlig sektor och företag.

Värdegrund

Ett ansvarstagande kreativt team
Tjeders är ett företag där alla tar ansvar för kundens, individens, företagets och samhällets bästa. 

Som team hjälper vi varandra och våra kunder att vara kreativa på bästa möjliga sätt.

Värdeord

Kvalité
Innovation
Medmänsklighet

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök