Produktområden

  • Fristående larm för handikapptoaletter, vårdinrättningar och äldreboende etc och larm där du direkt får reda på var den nödställde befinner sig. För hotell, köpcentrum och offentliga byggnader etc.
  • Anropsapparater med slutning för att aktivera olika typer av larm.
  • Produkter för aktivering av larm och återställning.
  • Indikeringstablåer för att påkalla uppmärksamhet vid olika typer av larm, t ex brandlarm, överfallslarm, tekniska larm m m.
  • Manöverdon, larmknappar och omkopplare för att aktivera olika typer av larm eller funktioner, t ex: brandlarm, styrning fläktar, nödöppning dörr, dörrstängning m m.
  • Produkter för kontor och konferensrum med funktion Upptaget (U) och Upptagen/Vänta/Stig in (UVS).
  • Installationsmaterial anpassat för nyinstallation eller renovering.