Manöver-/Larmknappar

Manöverdon, larmknappar och omkopplare för att aktivera olika typer av larm eller funktioner, t ex: brandlarm, styrning fläktar, nödöppning dörr, dörrstängning m m.