Rumsenheter

Används för lokal larmhantering och återställning i rum.

  • Med touchdisplay och grafisk visning för lokal larmhantering/återställning i rum.
  • Traditionell rumsenhet med display och knappar för lokal larmhantering/återställning i rum.
  • Traditionell rumsenhet utan display med knappar för lokal larmhantering/återställning i rum.

    Logga in