Smart larmsystem för temporära vårdplatser

Vården fokuserar på att prioritera behov och få resurser att räcka till och ska inte behöva tänka på om tekniken är tillgänglig eller fungerar som den ska.

Tjeders har tagit fram ett portabelt larmsystem anpassat för temporära vårdplatser för att underlätta i situationer där vardagen inte ser ut som vanligt och där man på ett enkelt sätt måste få upp ett larmsystem där patienten kan påkalla hjälp från personalen.

Larmsystemet kommer som en färdig lösning enligt ”plug-and play” vilket gör att det inte krävs någon installation så vårdpersonalen kan ägna sig åt det som de gör bäst, att ge vård till de personer som bäst behöver det.

All kommunikation är trådlös och hanteras i smartphones , en ”tyst vårdmiljö”, dvs att bara väsentliga ljud kommer att höras från larmet och således blir ingen störd i onödan.

Med Tjeders långa erfarenhet av att tillhandahålla och säkerställa drift, underhåll och support för samhällskritiska larmsystem vill vi bidra till att underlätta för personal att ge fortsatt god omsorg och vård.

Camand trygghetspaket är fullt anpassningsbart och skalbart utefter det aktuella behovet.

Fördelar

  • ”Plug and play”- princip som inte kräver avancerad installation
  • Modern och skalbar tjänst efter behov med ett användarvänligt handhavande
  • Enkel administration av funktioner, tjänster
  • Hantering av alla larm i smartphone

Camand -trygghetspaket 10

Grundpaketet innehåller följande:

  • Service och support
  • Administrationsgränsnitt
  • 10 stycken larmknappar
  • 2 Samsung smartphones med applikation för larmmottagning
  • Molntjänst, infrastruktur för larmottagning
  • Utbildning

 

För mer information:

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök