Tjeders fortsätter att växa

Tjeders fortsätter att växa
Vi kan med stor glädje hälsa Marika Westerblom välkommen till Tjeders. Marika kommer närmast från Nacka kommun och har en lång erfarenhet och djup kunskap om hur teknik kan nyttjas på bästa sätt för att underlätta personalens vardag, förbättra och kunna tillhandahålla en kvalitativ omsorg.
– Marika passar som handen i handsken i vår organisation och kommer tillföra mycket i vår långsiktiga strategi. Med en djup kunskap om våra kunders processer och en bred erfarenhet av hur man kan nyttja teknik för att underlätta vardagen och kvalitetssäkra omsorgen uppnår vi ytterligare en dimension i vårt erbjudande. Det är en sak att sälja ny digital teknik med massa funktioner, det är en annan att tillsammans med kunderna arbeta fram och förbättra processer som krävs för att möta morgondagens utmaningar med äldre befolkning och längre livslängd, säger Marcus Rindestig, Marknadsansvarig på Tjeders.
Marika kommer arbeta med marknad och försäljning och kommer vara en del i vårt partnerprogram för att tillsammans med kunderna införa bättre tjänster och öka dialogen, kunskapsspridning och samverkan i kundernas verksamhet. Hon har infört ett flertal verksamhetssystem och tekniska verktyg i kommunal verksamhet och vet vad det krävs för ett effektivt införande och faktiskt kunna påvisa ökade mjuka värden i verksamheten med hjälp av tekniken. Hon är en pionjär inom välfärdsteknik och var bland annat en av dom första i Sverige att införa smartphones som larmbärare och arbetsverktyg redan 2007. Marika arbetar aktivt med att nyttja uppföljning på ett proaktivt sätt för att konkret påvisa effekten av nya arbetssätt med digitala verktyg.
Missa inte att träffa henne redan på Socialchefsdagarna den 3-5 oktober i Jönköping.

Kontaktuppgifter till Marika:
m.westerblom@tjeders.se
010-494 99 23