Tjeders startar samarbete med Åkers Sweden gällande mobil larmhantering

Åkers Sweden AB använder mobiltelefoner med en larmfunktion för att snabbt kunna detektera problem i produktionsanläggningen och uppmärksamma rätt yrkeskategori för att åtgärda driftstörningen.

Genom att koppla upp ett övergripande larmsystem till Åkers produktionsövervakning, har Åkers full kontroll på sin produktion och kan åtgärda fel utan dröjsmål.

Tjeders larmsystem kopplas ihop med ett OPC gränssnitt som är inkopplat i Åkers Scada-system.

Mattias Abrahamsson som är ansvarig för hela larmfunktionen på Åkers kan styra larmen exakt som han vill.

– Genom att skicka ut larmen direkt till medarbetarna effektiviseras den totala hanteringen av larmhändelser och åtgärden av dessa. Systemet är flexibelt och funderingar pågår hur vi kan utveckla plattformen ytterligare för att skapa möjligheter att arbeta ännu mer proaktivt och åtgärda störningar innan de hinner påverka produktion.

Vill du veta mer om hur vi sköter våra larm på Åkers så kontakta:

Mattias Abrahamsson
mattias.abrahamsson@akersrolls.com
0159-322 25

Peter Bokström
p.bokstrom@tjeders.se
010-494 99 18

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök