Tjeders tillverkar visir till Svensk vård- & omsorg

Tjeders har ställt om viss produktion för att stödja Sveriges vård- & omsorg med skyddsutrustning utifrån det akuta läget som råder på grund av COVID-19. I första omgången kommer 5 000 visir kunna produceras och vi planerar för att kunna öka takten ytterligare framåt.

– Vår vision är att vara den medmänskliga länken mellan de som erbjuder och behöver trygghet och vår verksamhet bygger på våra kärnvärden: kvalité – innovation – medmänsklighet. Därför ser vi det som vår skyldighet med egen produktion in-house i Sverige att försöka hjälpa till. Kommuner och Regioner är våra största kunder och förhoppningsvis kan vi på detta sätt hjälpa till att skydda människor och på det sättet minska spridningen så att vårdpersonalen kan fortsätta ge den vård som behövs till den som behöver den mest. säger Marie Svensson, VD.

Tjeders har vidtagit åtgärder för att minska spridning och skydda våra kunder, partners och medarbetare. Vi följer utvecklingen på nära håll och ser ännu inga avvikelser gällande våra leveranser.

Välkommen att kontakta oss

Önskar du registrera ett specifikt ärende?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sök